Over Habje Kip

Welkom op onze website.

Wij zijn Frank en Yvonne Habraken. Samen met onze 4 kinderen wonen we aan de Bisschop Rythoviusdreef in Riethoven. We hebben hier een vleeskuikenbedrijf. Dit houdt in dat de kippen die hier gehouden worden uiteindelijk geslacht zullen worden voor de vleesconsumptie. Op ons bedrijf staan 5 stallen met daarin 210.000 dieren. De vleeskuikens worden gehouden volgens de Nederlandse en Europese regelgeving. Ook zijn we IKB-gecertificeerd, een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van pluimveevlees. Het systeem is opgezet om de consument een hoogwaardig en veilig product te garanderen. Tot nu toe hebben we altijd ons bedrijf up-to-date gehouden. Altijd gekeken naar de nieuwste technieken qua ventilatie en klimaat. Zo hebben we warmtewisselaars op alle stallen, zowel om het energieverbruik te verlagen als wel een beter klimaat in de stallen te creëren.

Ook hebben we het X-Treck systeem geïnstalleerd. Dit is een systeem waarbij de kuikens in de stal uitgebroed worden. Dit alles voor een betere gezondheid van de kuikens en beter technisch resultaat. De mest die onze kuikens produceren wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven, Bio Massa Centrale, in Moerdijk. Hier wordt de mest omgezet in stroom.

In de loop van 2019 zullen er verschillende (ver)bouwprojecten plaatsvinden. Van twee stallen worden de daken gerenoveerd, zodat er daarna zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. In totaal gaan we ruim 1800 zonnepanelen leggen. Goed voor een productievermogen van bijna 500.000 kWh. Twee verouderde stallen zijn aan vernieuwing toe. Ze kunnen niet (verder) aangepast worden aan de nieuwe dierhouderijsystemen die voldoen aan de huidige eisen van dierwelzijn, stalklimaat en voor de omgeving. Vandaar de keuze om deze twee stallen af te breken en een nieuwe stal terug te plaatsen. Er zal 1 gebouw, met een tussenwand, terug komen op de plaats waar de oude stallen stonden. We gaan niet meer dieren houden. Samen met Vencomatic Group uit Eersel hebben we een innovatief stalsysteem ontwikkeld wat de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur sterk zal verlagen. Hiervoor hebben we een proefstalstatus verkregen. Voor de ontwikkeling van dit innovatief project hebben we een subsidie verkregen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) Deze subsidie wordt verkregen via de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Begin 2016 zijn we gestart met de verkoop van vers kippenvlees.Onderstaand ziet u de data waarop u het uiterlijk kunt bestellen en wanneer u het dan afhaalt.U kunt uw bestelling plaatsen via het bestelformulier of telefonisch. Alle producten zijn dagvers, zodat u deze zelf in gewenste porties kunt verpakken en invriezen.

Ophaaldatums
01-08-2024
Uiterlijk bestellen op: 28-07-2024
22-08-2024
Uiterlijk bestellen op: 18-08-2024

Afhalen tussen 10.00u en 20.00u (graag even tijdstip aangeven)

We zien uw bestelling graag tegemoet.

Direct online bestellen